Studieförbund

Syftet med bidraget är att stärka folkbildningen och kulturen i Sorsele kommun. Bidrag till studieförbund betalas ut i relation till respektive studieförbunds verksamhet inom kommunen och utifrån de budgetanslag som Kommunfullmäktige beslutar om. Bidrag delas in i två kategorier, volymbidrag och kulturbidrag.

Volymbidrag: 60 % av kommunens totala anslag fördelas utifrån ett genomsnitt av genomförda studietimmar det senaste året.

Kulturbidrag: 40 % av kommunens totala anslag fördelas utifrån ett genomsnitt på genomförda arrangemang/event/kulturprogram det senaste året med minst 8 deltagare/publik/arr ska räknas.

Sorsele kommun har ett lokalt folkbildningsråd med 3 träffar årligen där kommunala tjänstemän och studieförbunden deltar i samråd.

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson