Snabbkultur - Snabbspåret

Bidraget syftar till att stödja ungdomarnas egna initiativ till kulturaktiviteter och arrangemang, cuper och turneringar i Sorsele kommun under året och kan som mest omfatta 3,000 kronor/ansökan. Bidrag kan utgå till enskilda individer och händelser/riktade insatser/arrangemang.

I er ansökan visar ni på hur föreningens aktiviteter/ansats kopplas till syfte/mål/hur/när/förväntat resultat – kopplat till målgrupp och vilket prioriterat fokusområden som ansökan gäller.

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson