Startbidrag

Bidraget uppgår till 1 000 kronor och kan lämnas till nystartad organisation där målgrupper är prioriterade. Bidraget beviljas efter särskild prövning.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson