Anställningsutveckling

Kommunen lämnar anställningsstöd för verksamhetsutveckling med 10% av beviljat statsbidrag/månad för lönekostnader. Kommunen lämnar ej bidrag för andra procentsatser eller specifika bidrag. Förutsättningen för anställningsstöd är att föreningen eller studieförbundet är verksam inom kommunen och den anställde är boende och mantalsskriven i Sorsele kommun.

Bidraget utbetalas efter godkänd ansökan hos kommunen och utbetalning sker därefter genom rekvirering. Denne ska lämnas in under det kvartal som närmast följer den period som rekvisitionen avser.

Beviljad ansökan gäller från första dagen Arbetsförmedlingen beslutat om. Föreningen ska meddela kommunen om större förändringar i anställning sker. Vid någon form av anställningsuppehåll om minst 6 månader krävs en ny prövning hos kommunen. För sent inkommen rekvisition ska inte beviljas.

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson