Riktlinjer föreningsbidrag

Vad gäller?

Kommunfullmäktige antog 2016-11-28, § 69 riktlinjer för bidrag till föreningar. Dessa gäller från den 1 januari 2017.