Kommunalt aktivitetsstöd

Dessa bidrag är riktade till föreningar med ungdomsverksamhet där deltagarna är mellan 7-25 år samt till föreningar med deltagare med funktionsnedsättning. Dessa grupper räknas som bidragsberättigande deltagare. Föreningen ska vara knuten till respektive Riksförbund. Bidrag lämnas per sammankomst med minst 5 deltagare per tillfälle.

Redovisningsperioder är 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.


Sammankomstbidrag

Bidraget uppgår till 40 kronor per sammankomst/aktivitet med minst fem deltagare där utsedd ledare tillhörande ordinarie verksamhet deltar.

Resebidrag Bidrag lämnas för resa från hemorten till aktivitetsplats och åter inom 100 mils radie. Bidrag lämnas inte vid arrangeman med prispengar. Bidraget uppgår till;

- 1-8 personer: Bidrag med 5 kronor per mil

- 9- personer: Bidrag med 10 kronor per mil

När två eller flera aktiviteter ingår i ett och samma arrangemang lämnas endast ett resebidrag, inom 100 mils radie.


Ledarutbildning

Bidrag lämnas för ledarutbildning anordnad av riks-, läns-, distrikts- eller lokalorganisation. Bidrag lämnas inte vid deltagande i kongresser och förbunds-sammankomster. Om bidrag lämnas via riks- eller distriktsorganisation reduceras det kommunala bidraget med motsvarande belopp.

Kursavgift Maximalt 2.000 kronor per kurs

Resekostnad 5 kronor per mil för bil, 0,50 kronor per mil för medåkande, alternativt tåg- eller bussbiljett

Deltagare, Bidrag lämnas till högst två deltagare per organisation och år

Lokal kurs , Bidrag lämnas med 500 kronor per kurs, en gång per år

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson