Stöd till Kulturella och Aktiva Sorsele

Vi vill stödja och stimulera idéburna föreningar och ideella organisationer i deras arbete. Genom glädje, mod och respekt utvecklar vi ett livskraftigt Sorsele där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla.

Vi har tagit fram nya riktlinjer för våra föreningsbidrag, gällande från 2017-01-01.

Nyheter är att vi har två fokusområden, Kreativa & Kulturella Sorsele, Friluftsfrämjande och Aktiva Sorsele och prioriterade målgrupper:

- Barn och ungdomar upp till 25 år
- Kvinnor
- Samisk inriktning
- Nyanlända
- Funktionshindrade och seniorer

Utöver detta så finns en ny bidragsform, snabbspåret och snabbkultur som syftar att stödja ungdomars egna initiativ till kulturaktiviteter eller arrangemang, cuper, turneringar under året. Detta bidrag kan även utgå till enskilda ungdomar och ungdomsgrupper. 

Startbidrag är numera en egen bidragsform och det innebär att alla som vill organisera sig med inriktning mot våra målgrupper och fokusområden kan söka om detta bidrag.

För studieförbunden har vi öppnat möjligheten att även söka om kulturbidrag.

Vi vill göra dessa ansökningar mera tillgängliga för er som arrangörer och för att göra det möjligt så finns det fler möjligheter att ansöka under året, men en viktig detalj är att ansökan ska vara komplett då den kommer in till kommunen.

Via brev:
Sorsele kommun
Föreningsbidrag
924 81 Sorsele

Via e-post:
kommun@sorsele.se

För mer information finner du riktlinjerna här

Senast uppdaterad: 2017-01-13
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson