ÖVRE JUKTÅDALEN - med Viktoriakyrkan vid Överstjuktans strand

Övre Jutktådalen ligger i västra delen av Sorsele kommun. Sträcker sig från odlingsgränsen och sju mil in i fjällvärlden. I området finns bland annat byarna Berglunda och Fjällsjönäs. Dalgången har stora orörda naturtillgångar och här kan man uppleva tystnaden. Viktoriakyrkan, vid stranden av Överstjuktan i Vindelfjällens naturreservat, är sevärd och det finns även kända fornlämningar inom området. Det finns rika möjligheter till jakt och fiske. Fiske- och jaktkortsförsäljning finns inom området. Det finns även möjlighet att hyra stugor. Båtnedfarter till sjöarna Storjuktan och Fjosokken finns och skoterleden från Sorsele till Ammarnäs passerar genom området.

Kontaktperson: Iris Linder, 0952-70014

-- Övre juktådalen.jpg (Anders Selander (info-resurs.se)) Foto: Anders Selander 

 


-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Upper Juktådalen is in the west part of Sorsele municipality, from the cultivation border and 70 kilometres in to the mountains. In the area you find the villages Berglunda and Fjällsjönäs. The valley has large untouched nature resources and here you can experience the silence. The Victoria church, at the waterside of Överstjuktan, is worth seeing and there is also known ancient remains within the area. Here you have good hunting and fishing possibilities. Fishing and hunting cards are sold within the area. You can also rent cottages here. There are boat descents to the lakes Storjuktan and Fjosokken and snow-scooter trails from Sorsele to Ammarnäs pass through the area.

Contact person: Iris Linder, +46 952 70014.

-- Övre Juktådalen fiskare.jpg (Anders Selander (info-resurs.se))Foto: Anders Selander
Senast uppdaterad: 2011-12-12
Uppdaterad av: Inger Granström