ÅBACKA - Arvlidens hemvist

Här stod striden om Arvliden. En strid vars syfte var att en liten bit av en unik urskog skulle sparas till eftervärlden. Efter segern har en grundlig inventering av området gjorts och sammanställts i en intressant skrift. Den som vill se och uppleva denna unika natur kan följa med på guidade turer till Tallbacken, Bauerskogen, Tallåsen och 1998 års kalhygge. I området finns både kungsörns- och fiskgjusebon. Det finns även fina fiskevatten inom området. I närheten av Åbacka finns en gammal kvarn och en vedeldad stuga. Vid Åbacka finner du inkörsporten till Vindelfjällens naturreservat.

Kontaktperson: Stig Holmgren, 0952-551 54

-- Åbacka gran (Inger Granström)Foto: Inger Granström  

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Here was the battle about Arvliden. A battle with the purpose to save a small piece of the virgin forest for times to come. After the victory has an inventory of the area been done and been compiled into an interesting script. The one that wish to see and experience this unique nature can come on guided tours to Tallbacken, Bauerskogen, Tallåsen and 1998 years cut forest. In the area there is both golden eagle and fish hawk nests. Here are also nice fishing waters. Close to Åbacka are also an old mill and a wood heated cottage. At Åbacka you find the entrance to the Vindel-mountains nature reserve.

Contact person: Stig Holmgren, +46 952 55154.

-- Åbacka yxa (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren
Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström