STAGGTRÄSK

Staggträsk utsynades 1804 och började bebyggas mera målinriktat omkring 1820 av nybyggaren Johan Mårtensson (*1799,  †1876). Med sitt läge 10 km nordväst om Gargnäs är byn omgiven av ett flertal sjöar i en lätt kuperad moränterräng. Från sitt ursprung som en fäbod före utsyningen har stamhemmanet byggts ut, uppodlats och skiftats under årens lopp. Sitt flesta antal invånare hade byn under 1930/40-talen då sju gårdar och ett intilliggande kronotorp var bebodda. Av äldre byggnader finns en liten enrumsstuga från stagglifäboden från tiden före byns etablering bevarad liksom båthus från mitten av 1800-talet samt ett antal ängslador.
Byn har en aktiv förening och ytterligare  information finns på hemsidan där de med intresse för och anknytning till byn inbjuds vara med.

Kontaktperson: James Bergström, Tel 073-042 00 67

-- Byns egen hemsida (Bild)

-- Staggtrask sommar (Johan Bergström)Foto: Johan Bergström 

 

                                                                                                    

-- Staggtrask vinter (Johan Bergström)
Foto: Johan Bergström

   

Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström