SAXNÄS - inspelningsplats för filmen "Stora och små män"

Saxnäs är en by i Vindelälvens dalgång, ca 1,5 mil söder om Sorsele. Byn är i senare tid uppdelad på Övre Saxnäs, på älvens västra strand och Nedre Saxnäs, på den östra stranden. Delar av Nedre Saxnäs med Atjaholmen och ensamgårdarna Kusbacken, Luspebacken, Gengonäs och Zakrisbo utgör en av fyra kulturmiljöer längs Vindelälven inom Sorsele kommun. Saxnäs intresseförening äger fd skolan (Saxnäs bygdegård) och ett fd missionshus. Föreningen har nyligen (2001) firat Saxnäs 250 år. Förutom årsmöte med olika aktiviteter sker regelbundna träffar som lucia, julotta, valborg, fettisdag, m m. En årlig medlemstidning ges ut till medlemmarna. 1994 spelades filmen ”Stora och små män” in med många saxnäsbor som statister. Bygdegården uthyres och fiskekort och jaktkort för småvilt säljes.

Kontaktperson: Leif Karlsson, 0952-420 46

-- Brasa sandsjön (Inger Granström)Foto: Inger Granström  

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Saxnäs is a village in the Vindelälv long valley, about 15 kilometres south of Sorsele. The village is in later times divided into Upper Saxnäs, on the west waterside of the river and Lower Saxnäs, on the east waterside. Parts of Lower Saxnäs with Atjaholmen and the lonely farms Kusbacken, Luspebacken, Gengonäs and Zakrisbo makes out one of the four culture environments along the river Vindelälven within Sorsele municipality Saxnäs interest association owns the school (Saxnäs village farm) and a formar mission house. The association has recently (2001) celebrated Saxnäs 250 years. Besides the annual meeting with different activities there are also regular meetings such as Lucia, early Christmas-morning service, Walpurgis, Shrove Tuesday and so on. An annual member-paper is given to the members. 1994 the movie “Large and small men” was made here with several people from Saxnäs as extras. You can rent the village farm and fishing and hunting cards for small games are for sale.


Contact person: Leif Karlsson, +46 952 42046

-- Saxnäs Sten (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren

.Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström