SAPPETSELE - här går laxracet

Längs Vindelälvsvägen, väg 363, fyra mil öster om Sorsele, ligger Sappetsele. En långsträckt by som många gånger uppmärksammats för sitt engagemang för växlingsplatsen i samband med Vindelälvsloppet. Många gårdar i byn ligger på stranden till nationalälven, Vindelälven som har många fina fiskesträckor med lax och harr i anslutning till byn. Den för området goda tillgången på lax uppmärksammades i samband med laxracet, då ett flertal av de deltagande laxarna simmade upp i höjd med byn. Byns fiskevatten ingår i Gargnäs-Råstrands fiskevårdsområde.

Kontaktperson: Vollmar Jonasson, 0952-211 64

-- Sappetsele (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren  

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Along the road Vindelälvsvägen, road 363, 40 kilometres east of Sorsele is Sappetsele. An elongated village that several times has got attention for its engagement for exchange places in relation to the Vindelälvs-race. Several farms in the village are situated on the waterside of the national river, Vindelälven with many nice fishing areas with salmon and grayling in connection to the village. The, for the area, good access to salmon got great attention during the salmon-race, when several of the competing salmons swam up to the village. The village’s fishing-waters are a part of Gargnäs-Råstrand fishing-care-area.

Contact person: Vollmar Johansson, +46 952 21164

-- SappetseSten och skog  (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren
Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström