NORDANÅS/FJÄLLNÄS - blomsterbyn

I det nordöstra hörnet av Sorsele kommun på gränsen till Norrbottens län, 23 km från Sorsele, ligger Nordanås och Fjällnäs. Två byar där det i dag bor bara 15 personer. Byarna ligger 475 meter över havet, så det är en god utsikt  ut över skogslandet öster och söder om byarna. En gång i tiden kallades Nordanås för ”Blomsterbyn”, eftersom ängarna hade en mycket rik flora. I den västra kanten av byarnas marker rinner Laisälven som har ett fint harr- och öringsfiske. Inom området finns även fiskesjöar som Arisjaure och Låitoträsket samt ett stort antal mindre sjöar.

Kontaktperson: Lars-Göran Holmberg, 0952-410 11

-- nordanås fjällnäs (Inger Granström)Foto: Inger Granström

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

In the northeast corner of Sorsele municipality on the border to Norrbotten, 23 kilometres from Sorsele, is Nordanås and Fjällnäs. Two villages where today only have 15 people. The villages are situated 475 metres above see level, so there is a nice view over the forests east and south of the villages. Once upon a time Nordanås was called “The flower village” since the fields were so rich in flowers. At the west side of the villages runs the river Laisälven with good fishing for grayling and salmon trout. Within the area there are also fishing lakes like Arisjaure and Låitoträsket and a large amount of smaller lakes.

Contact person: Lars-Göran Holmberg +46 952 41010

-- Nordanås blommor (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren

 
Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström