KÅTALIDEN - byn mitt i hjortronlandet

Kåtaliden är en gammal by med ung befolkning. Byn är centralt belägen mitt i hjortronlandet, tre mil till Sorsele, Slagnäs och Gargnäs. Runt knutarna kan man beskåda ett rikt fågelliv och här finns goda jakt- och fiske-möjligheter. Fisket sker både i sjöar och i strömmande vatten. Gargån hyser ett gott bestånd av stor gädda, harr och öring. I sjöarna är det främst sik och abborre som fiskas. Småvilt kan jagas på ett 8 000 ha stort område. I markerna kring byn finns spår från gångna tider - fångstgropar och ett sameviste med offersten. Slåtterängar och lador vittnar också om en svunnen tid, tillsammans med lämningar från flottningsepoken. Det finns en väl underhållen skoterled, som binder samman Buresjön, Kåtaliden och Bockträsk. Här samlas man vid raststället ”Kafferastn”, där barnen kan fiska i en tjärn med nappgaranti. Till denna led tar man sig via Sorsele - Slagnäs leden eller Malå - Bockträsk leden. Det finns stugor för uthyrning.

Kontaktperson: Tage Karlsson, 0952-470 13

-- Kåtaliden Björk (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Kåtaliden is an old village with a young population. The village is centrally located in the middle of cloudberry country, 30 kilometres from Sorsele, Slagnäs and Gargnäs. Close by you can view a rich amount of birds and here are good hunting and fishing possibilities. Fishing is possible both in lakes and running water. The stream Gargån houses a large number of big pike, grayling and salmon trout. In the lakes it is mostly whitefish and perch that can be found. Small game can be hunted on an 8 000 hectare large area. All around the village there are traces from old times- capture pits and a Lappish living area with a stone for sacrifice. Haymaking meadows and barns testify of a lost time, together with remains from the log-driving epoch. Here we have a well cared snow-scooter trail connecting Buresjön, Kåtaliden and Bockträsk. Here you get together at the picknick spot “Kafferastn”, where the children can fish in a small forest lake with “catch guarantee”. To this trail you get via the Sorsele – Slagnäs trail or the Malå – Bockträsk trail. You can rent cottages here.

Contact person: Patric Näsström, +46 952 10192

-- Mossa (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren


 

Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström