KRADDSELE - de 17 forsarnas by

Nationalälven Vindelälven ringlar genom byn och korsar väg 363 ca 70 km väster om Sorsele och 20 km nedströms Ammarnäs. I Kraddsele bor ett tjugotal gästvänliga människor året runt med många återvändande besökare. Här finns bland annat en vackert belägen camping, stuguthyrning, fiskekorts-försäljning och ett samiskt turistföretag. I området finns en stark same- och nybyggartradition inom slöjd och hantverk. Inom Kraddsele samfällighet finns sjutton forsar längs en 15 km lång älvsträcka. Detta gör området mycket attraktivt för sommarfiske då det är lätt att nå fiskeplatserna. Vinterfisket är också lätttillgängligt genom fina välpreparerade skoterleder till två fiskeupplåtna fjällsjöar. Byn preparerar och skyltar upp 40 km skoterleder i området. Kraddsele har en aktiv byaförening som arbetar med Vindelälvsdraget, Nationalälvsdagen samt arrangemang av mer lokal karaktär såsom älgmiddag, adventskaffe och valborgsmässofirande.

Kontaktperson: Ethel Åberg Tel: 070-578 21 47

-- Kraddsele flygbild (Kraddsele FVO)Foto: Kraddsele SFF

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

The National-river, the river Vindelälven, runs through the village and crosses road 363 about 70 kilometres west of Sorsele and 20 kilometres down stream Ammarnäs. In Kraddsele live about twenty friendly people the year around, with many returning visitors. Here is among other things a beautifully situated camping, cottages for rent, selling of fishing permits and a Lappish tourist company. In the area there is a strong Lappish and settler tradition within handicraft. Within Kraddsele there are seventeen rapids along a 15 kilometres long river stretch. This makes the area very attractive for summer fishing when it is easy to reach the fishing spots. Fishing during winter is also easy because of well prepared snow-scooter trails to two available mountain lakes for fishing. The village prepares and put up signs on 40 kilometres snow-scooter trails in the area. Kraddsele has an active village association that work with the Vindelälv-race, the Vindelälv-dog-race, the National-river-day and arrangements of more local character such as moos-dinner, Advent coffee and Walpurgis celebrations.

 Kontaktperson: Ethel Åberg, +46 705782147

-- Kraddsele vatten (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren

Senast uppdaterad: 2011-07-23
Uppdaterad av: Inger Granström