HEMFJÄLL - byn med vackraste vyn

Drygt halvägs mellan Sorsele och Ammarnäs ligger Hemfjäll, byn med den vackraste vyn. Hemfjäll är en by med få fast boende men när det blir semestertider mångdubblas antalet invånare. Det finns många attraktiva utflyktsmål i och omkring Hemfjäll. Ett av dessa är Peruken, utsiktsberget mitt i byn varifrån man kan se den vackra vyn ut över Storvindelns vatten ner mot Gibbmokken från en mera upphöjd position. Ett annat är Brudslöjan, vattenfallet som man når via en stig från Svarttjärn. Längst västerut i byn finns byastugan där man bland annat kan beskåda en bildsamling om Hemfjäll från början på 1900-talet av den kände fotografen Robert Lundgren.

Kontaktperson: Birgit Bengtsson, 0952-101 53

-- hemfjäll (Inger Granström)Foto: Inger Granström 


-- engelska flaggan (engelska flaggan)

A little more than half way between Sorsele and Ammarnäs is Hemfjäll, the village with the most beautiful view. Hemfjäll is a village with few inhabitants but during holidays the amount of inhabitants are doubled many times over. Here are several attractive destinations in and around Hemfjäll. One of these are Peruken, a mountain with a view in the middle of the village where you can see the beautiful view over the water of Storvindeln down towards Gibbomokken from a higher position. Another one is “The bridal veil” the waterfall you can reach by a trail from the small forest lake Svarttjärn. The most west you can get is the village cottage where you among other things can see photo collection about Hemfjäll from the beginning of the 20th century by the known photographer Robert Lundgren.

Contact person: Birgit Bengtsson, +46 952 10153

-- Hemfjäll (Inger Granström)Foto: Inger GranströmSenast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström