GILTJAUR/STENNÄS - offerstenarnas hemvist

På gränsen till de fjällnära skogarna ca 3 mil väster om Sorsele ligger Jiltjaur. En by med anor från 1767 och till en början en samisk boplats. Med tiden övergick byborna från renskötsel till att bli jord- och skogsbrukare. I dag är turismen en viktig inkomstkälla för de som bor kvar i byn. Ett flertal lediga hus finns att köpa för den intresserade. Minnen från tiden som samisk boplats finns i form at två offerstenar. Den ena, Datjegubben, var en utskjutande sten på berget Datjebakte och man kunde se den nerifrån byn. 1956 sprack dock stenen och Datjegubben föll ner. Den andra offerstenen ligger mitt ut i Jiltjaursjön.

 

-- Giltjaur solnedgång (Jan Claesson)Foto: Jan Claesson  

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

On the border to the mountain close forests about 30 kilometres west of Sorsele is Jiltjaur. A village which dates back to 1767 and was from the beginning a Lappish living area. As time went by the villagers went from tending reindeers to farming and forestry. Today tourism is an important income source for the ones left in the village. A lot of empty houses are for sale for the one who is interested. The memories from the time of living area for Lapps are in the form of two stones for sacrifice. One of them, the Datjegubben, was a pushed out stone on the mountain Datjebakte and it could be seen from the village. In 1956 the stone cracked and Datjegubben fell down. The other stone for sacrifice is in the middle of the lake Jiltjaursjön. -- jaktbild (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren

Senast uppdaterad: 2013-08-15
Uppdaterad av: Inger Granström