GERTSBÄCKEN - med egen kraftstation

Gertsbäcken omfattar byarna Grannäs, Karlsgård, Karlslund, Månnäs och Risnäs, vilka alla ligger vid sjön Storvindeln. Intresseföreningen äger kraftstationen ”MATILDA” i Gertsbäcken. Överskottet från kraftverket går till byautveckling inom området. Byastugan vid Gertsbäcken är en före detta tröskloge från senare delen av 1800-talet. Allmänheten har möjlighet att till en billig penning hyraden för olika sammankomster. Stugan är handikappanpassad med ramp, toalett med dusch, utrustad med porslin för 80 kuvert, kyl, frys, spis, mikrovågsugn, kallt och varmt vatten. Den övre våningen är tänkt som utställningslokal, där bygdens historia kommer att visas i ord och bild och gamla handlingar skrivna dokument på gammelsvenska. Vid Osabäcken på södra sidan om Storvindeln finns det en gammal kvarn som restaurerats för några år sedan.

Kontaktperson: Erik Sandström, 0952-320 45

-- Giertsbäcken Myr (Inger Granström)Foto: Inger Granström 

 


-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Gertsbäcken consist of the villages Grannäs, Karlsgård, Karlslund, Månnäs and Risnäs, which all lie beside the lake Storvindeln.´The interest association has a power station “MATILDA” in Gartsbäcken. The surplus from the power station goes to village development in the area. The village cottage at Gertsbäcken, an old thresh barn from the later part of the 19th century, which people can rent for a small amount of money for different gatherings. The cottage is adjusted for handicapped people with a ramp, toilet with a shower, porcelain for 80 people, fridge, freezer, stove, microwave oven, cold and warm water. The upper floor is for exhibitions, where the areas history will be shown in words and pictures and old scriptures written in old Swedish. At the stream Osabäcken on the south side of Storvindeln there is an old mill that has been restored a couple of years ago.
Home page under the link

Contact person: Erik Sandström, +46 952 32045

-- Gammalt träd (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren
Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström