FORSNÄS

attraktiv bostadsort

Naturskönt på södra sidan av Vindelälven där sjön Storvindeln övergår i Bräskaforsen, ligger Forsnäs. Under mitten på 1800-talet en centralort i kommunen. I dag är det en attraktiv by där många vill bo. Det är många som besöker Forsnäs för att pröva fiskelyckan i Bräskaforsen eller för att dra upp någon storöring ur Vindelälven. Det finns även möjlighet att köpa jaktkort för småviltsjakt på de marker som tillhör byalaget.

Kontaktperson: Lars Vesterberg, 0952-300 03

-- Forsnäs bräska (Inger Granström)Foto: Inger Granström

-- engelska flaggan (engelska flaggan)

A nature beauty on the south side of the river Vindelälven where the lake Storvindeln runs out into the river Bräskaforsen is Forsnäs situated. During the middle of the 19th century it was a regional centre in the municipality. Today it is an attractive village where a lot of people wish to live. A lot of people visit Forsnäs to try their fishing luck in the river Bräskaforsen or get a big salmon trout from the river Vindelälven. You can also buy hunting licences for smaller game hunting on the grounds belonging to village hunting team.


Contact person: Lars Vesterberg, +46 952 30003

-- Eld (Anette Forsgren)Foto: Anette Forsgren

Senast uppdaterad: 2011-05-09
Uppdaterad av: Inger Granström