AMMARNÄS

mitt i Vindelfjällens naturreservat

Mitt i Vindelfjällens naturreservat ligger Ammarnäs. En fjällby med 200 invånare där rennäring och besöksnäring är de viktigaste inkomstkällorna i dag. Sommartid anordnas ett flertal kulturarrangemang som Kvarndagen på midsommardagen, Ammarnäsdagarna i mitten på juli och Pärfestivalen i slutet på augusti. Intresset för skoteråkning är stort i Ammarnäs och varje år står byn som värd för både backtävlingar och långlopp. Byn arrangerar även löpartävlingar som Lilla Vindelälvsloppet i juli och Fjällmarschen i augusti. I Ammarnäsområdet finns många fina fiskevatten där man kan fånga både röding och öring. Även Vindelälven och Tjulån som rinner genom byn bjuder på fina fiskestunder efter sik, harr och öring.

 Kontaktperson: Sven-Bertil Grundström, 0952-602 40

-- Byns egen hemsida (Bild)


-- Ammarnäs vinter200.jpg (Ammarnäs Bildarkiv) Foto: Ammarnäs BildarkivAMMARNÄS                -- engelska flaggan (engelska flaggan)
In the middle of the Vindelmountains nature reserve is Ammarnäs. A mountain village with 200 inhabitants where the reindeer industry and the visiting industry are the most important industries today. In the Ammarnäs area there are a lot of fine fishing waters where you can catch both char and salmon trout. Even the river Vindelälven and the stream Tjulån that runs through the village invites to nice fishing for whitefish, grayling and salmon trout. During summer a lot of culture arrangements are arranged, such as the Millday on midsummersday, the Ammarnäsday in the middle of July and the Pärfestival in the end of August. There is a large interest for snow scooters in Ammarnäs and every year the village host both mountain races and long races. The village also arrange running competitions like the Vindelälv-race in July and the Mountain march in August.
 
Contact person: Sven-Bertil Grundström, +46 952 602 40
-- Ammarnäs sommar200.jpg (Ammarnäs Bildarkiv) Foto: Ammarnäs Bildarkiv 

-- Vit mall 200 (200x200)
Senast uppdaterad: 2011-05-04
Uppdaterad av: Inger Granström