AHA

byn med det speciella namnet

Aha är en litem by med ca 15 fast boende. Byn är belägen 17 km sydost Sorsele samhälle. Byn ligger vackert vid Aha-sjön, som rinner ut i Gargån - ett biflöde till Vindelälven. I det omfattande vattensystemet ingår bl.a. Mittiträsket och Edsträsket. Till det mer speciella med Aha är naturligtvis namnet. I Mittiträsket observerades röd nordnäckros 1979 och sedan hösten 2002 har bisamråttor byggt hyddor i sjön och de hjälper på så vis till att rensa sjön från att växa igen.

Kontaktperson: Britt Holmlund, 0952-450 26 

 

-- Aha sommar.JPG (Anna-Karin Andersson) Foto: Anna-Karin Andersson

 

AHA                     -- engelska flaggan (engelska flaggan)

Aha is a small village with about 15 people living there permanently. It is situated 17 kilometres southeast of Sorsele community. The village is beautifully located beside the lake Aha, which flows into the stream Gargån, a by-torrent to the river Vindelälven, and is included in an extensive system of lakes together with, among others, the marshes Mittiträsk and Edsträsket. The most special thing with this village is its name Aha and that in 1979 they saw red-north-water lilies here and that since the autumn 2002 Bisam-rats have built huts in the lake and thereby stopped the lake from weeds overgrowing.

Contact person: Britt Holmlund, +46 952 45026

-- Aha vinter.JPG (Anna-Karin Andersson) Foto: Anna-Karin Andersson          


.

Senast uppdaterad: 2011-05-04
Uppdaterad av: Inger Granström