Byasidor

Sorseles byar är många och här bor nästan 60% av kommunens befolkning. Under länkarna finns alla de byar som ingår i Sorsele Byaråd presenterade.  

 

-- Vy  (Anette Forsgren)
Foto:Anette Forsgren

Senast uppdaterad: 2011-04-28
Uppdaterad av: Inger Granström