Sorseles byar

Sorsele Byaråd

”Byarna utgör en viktig resurs för kommunens utveckling.  Den kraft och idérikedom som finns där,  behöver värdesättas och stöttas.”

Henrik Samuelsson, Sorseles kommunalråd 1994

December 1994 bildades nätverket Sorsele Byaråd. Den förening som sitter med i Byarådet ska arbeta för sin bys totala utveckling. Föreningen ska ha stadgar, vald styrelse och minst 10 medlemmar mantalsskrivna i kommunen.


  -- 9786.jpg

Idag är vi ett 30-tal byar/områden, väl spridda över hela kommunen och vi har även byar i grannlänet Norrbotten som ingår i Byarådet.

Sorsele Byaråd har träffar 3-4 gånger/år och då diskuteras det mesta. Samarbetet mellan byarna har ökat och Sorsele kommun ser oss även ibland som en viktig part att bolla olika frågor som rör vår landsbygd.
-- engelska flaggan (engelska flaggan)

Sorsele Village Council


“The villages make out important resources for the municipalities development. The power and richness of ideas that exist there needs to be valued and supported”.

 

10th of December 1994 the Network of Sorsele Village Council was created. There are only a few rules for the once that wish to be a part of Sorsele Village Council;

The association that have joined the Village Council shall be able to be judged as working for its villages TOTAL development. The association shall have regulations, an elected board and at least 10 members registered in the municipality.

At the end of the year 2003 we consist of 24 villages, well spread throughout the entire municipality, that are members in the Sorsele Village Council.

Sorsele Village Council has meetings 6 – 8 times a year and then we discuss most topics. We place our meetings out in the villages and in that way we get to know each others villages. The co-operation between the villages has increased and the municipality now look upon us as a party to discuss different topics with that concern our municipality’s countryside.
We have had EU- and village-fee-means since 1995 and it is money that the Village Council them selves have divided according to applications for different efforts made out in the villages. During 2002 means has also been used for doing mutual activities such as a CD that presents the entire area in Sorsele, trips to localities where they are particularly successful and of course the production of this village-folder.

 

 

Senast uppdaterad: 2013-08-15
Uppdaterad av: Inger Granström