Enkätundersökningar

Enkätundersökningar

Sorsele kommun har under Fas 1 i översiktsplaneringsarbetet haft dialogmöten med olika tematiska grupper och inriktningar. Om du själv inte har haft möjlighet att närvara vid dessa dialogmöten så kan du framföra dina åsikter och synpunkter via våra kompletterande enkätundersökningar.

 

Öppna enkäter hittar du nedan:

- Enkät "Friluftsliv", klicka här.

- Enkät "Fiske", klicka här.

- Enkät "Jordbruk", klicka här.

- Enkät "Skogsbruk", klicka här.

- Enkät "Obrutna fjäll", klicka här.

- Enkät "Social hållbarhet", klicka här.

- Enkät "Transporter", klicka här.

 

Har du övriga åsikter och synpunkter som du önskar framföra till oss - kontakta samhällsplanerare Henrik Sjöberg, henrik.sjoberg@sorsele.se.