Effekter av turismen i Sorsele kommun 2014

Den totala turismomsättningen i Sorsele 2014 var 93 miljoner kronor och tuismen sysselsatte 78 personer på helårsbasis. Resultatet är en oförändrad omsättning från 2013, men ändå en ökning med 22 miljoner eller + 30% på tre år.

Observera att antal övernattningar på hotell visade mycket höga tal 2013. Detta berodde på två orsaker, dels projektering av vindkraftverk och dels beroende på stora vägprojekt. Trots detta var omsättningen lika stor 2014, mest beroende på att gästerna spenderade mer per person och dygn.

Sorsele har många, men små boendeanläggningar. Totalt finns 3 hotell, 9 stygbyar, 7 vandrarhem och 9 campingplatser. Dessa anläggningar hade totalt nästan 50 000 övernattnigar under 2014, varav 13 000 var utländska, ovanligt nog var Schweiz största nationalitet, följt av Tyskland och Norge. Dessa tre nationer svarade för 72% av alla övernattningar under 2014.

I Sorsele finns 937 fritidshus, varav 54 ägs av personer bosatta i utlandet. Nästan hälften av dessa bor i Tyskland.

Hela rapporten kan du läsa här

 

   

Senast uppdaterad: 2016-05-09
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson