Nätverk

Här finns länkar till marknadsföringsnätverk och näringslivsorganisationer.

Svenskt Näringsliv
Företräder Sveriges företag och jobbar för bättre företagsklimat.

Ung Företagsamhet
Utbildningskoncept för gymnasieungdomar.

Eldrimner
Nationellt centrum för mathantverk som erbjuder rådgivning.

Västerbottens Handelskammare
Arbetar för att skapa goda förutsättningar för att företag ska kunna driva sin verksamhet i länet.

Svenska Uppfinnarföreningen
Har till syfte att verka för främjandet av innovationsklimatet och bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället.

Svensk Handel
Arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag.

Företagarna, FR
Sveriges största företagarorganisation.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
För dig inom skogs- och jordbrukssektorerna.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
För dig inom gröna näringar.

North Sweden
North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU.

Senast uppdaterad: 2016-05-09
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson