Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, får säljas i detaljhandeln. Om du som näringsidkare vill sälja receptfria läkemedel måste du anmäla detta till Läkemedelsverket.

Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga och fria från biverkningar. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt finns det en risk för att det kan leda till skada. Därför finns det en uppsättning regler i form av lag, förordning och föreskrifter som reglerar försäljningen.

Syftet med reglerna är att upprätthålla en god kvalitet och säkerhet för kunden. Det är till exempel viktigt att alla återförsäljare kan nås om felaktiga läkemedel måste dras tillbaka. Därför måste du som vill sälja receptfria läkemedel göra en anmälan till Läkemedelsverket.

 

Anmälan

Du kan anmäla försäljning av receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, på Läkemedelsverkets webbplats.

Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet, till exempel förändrade kontaktuppgifter eller om du vill upphöra med försäljningen av receptfria läkemedel. Om det gäller ägarbyte måste den gamla ägaren först göra en avanmälan och därefter måste den nya ägaren göra en egen anmälan om försäljning.

 

Tillsyn och kontroll

Det är läkemedelsverket som har det övergripande ansvaret för tillsyn och för de eventuella sanktioner. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen och att regelverket kring den receptfria handeln följs. I Sorsele sköts tillsynen av Samhällsbyggnadsnämnden som kommer att besöka försäljningsställena.

Senast uppdaterad: 2013-09-05
Uppdaterad av: