Tobak

Du får sälja tobak om;

 • Du har anmält till kommunen att du ska sälja tobak.
 • Du har ett egenkontrollprogram som finns tillgängligt i butiken så att det kan visas upp vid tillsynsbesök från kommunen eller polisen
 • Alla tobaksprodukter har svensk varningstext.
 • Alla cigarettpaket har innehållsdeklaration.
 • Du inte säljer lösa cigaretter eller i förpackningar om färre än 19 stycken.
 • Det finns en tydlig skylt eller dekal som talar om att butiken inte säljer till personer under 18 år.
 • Kunden är över 18 år och vid köp kan visa legitimation att denne är över 18 år.
 • Du inte säljer till personer som du tror kan ge bort eller sälja tobaken till någon under 18 år (langning).

Reklam för tobak

 • Är förbjuden utanför butiken och i/på butikens skyltfönster.
 • Får finnas i butiken om den inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk.

Vad händer om

 • Du säljer tobak till någon under 18 år?
  Om du säljer tobak till en köpare som är under 18 år så riskerar du att bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är säljarens ansvar att kontrollera tobaksköparens ålder.
 • Du som säljare inte kontrollerar legitimationen/åldern?
  Kommunen kan ge ett föreläggande eller ett förbud till en butik som inte följer reglerna i tobakslagen. Ett föreläggande betyder att kommunen säger till butikens innehavare vad denne behöver göra för att följa reglerna. Ett förbud betyder att butiken förbjuds sälja tobaksvaror. Föreläggande och förbud kan kombineras med vite. Vite betyder att ägaren får betala en avgift om butiken bryter mot reglerna. Butikens innehavare kan få böter eller fängelse i högst 6 månader om denna bryter mot förbudet.
 • Du som säljare säljer omärkt eller felmärkt tobak?
  Om du säljer omärkt eller felmärkt tobak så riskerar du att bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Kommunen genomför tillsyn av tobaksförsäljning med jämna mellanrum. Tillsynen är inte alltid föranmäld.

Senast uppdaterad: 2014-02-07
Uppdaterad av: