Serveringstillstånd

 
När behövs ett serveringstillstånd?
För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd).

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen
1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering skall ske utan tillstånd.

Ansökan
Bilagor till er ansökan ska innehålla:
Registreringsbevis
Uppgift om uppdrag som funktionär
Ägarförhållande
Hyreskontrakt/arrendeavtal/köpeavtal eller motsvarande
Dispositionsrätt till uteservering
Verksamhetsbeskrivning
Kökets utformning
Ritning över serveringsstället inklusive sittplatser
Registrering/anmälan av livsmedelslokal
Matutbud/matsedel
Kopia på bevis om godkänd kunskap i alkohollagen
Kvitto på inbetalda avgifter
Kopia på anmälan om offentlig tillställning

Utöver detta kan kompletteringar behövas.

Betalning och avgifter
Utredning/handläggning/tillsyn för detta andamål ska ej utgöra någon kostnad för kommunen utan ska vara en självbärande verksamhet.
De belopp du ska betala in hittar du i kommunens riktlinjer och dessa betalas in i förväg till kommunens bankgiro 764-8470. Glöm ej att skriva vad betalningen gäller och vem som betalat.

Handläggningstider
Beräknad tid för handläggning av dessa ärenden är 3 månader från det att ansökan är komplett.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?
Personlig lämplighet att utöva verksamheten
Serveringstillstånd ges till den som visar att han/hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att den som söker tillstånd ska ha kunskaper i alkohollagen och sökande avlägger ett kunskapsprov hos kommunen. . 

Serveringsstället ska uppfylla alkohollagens krav
Den som ansöker om serveringstillstånd ska visa att serveringsstället uppfyller alkollagens krav.
För serving till allmänheten året runt eller årligen under viss tidsperiod gäller att lokalen har ett kök som är godkänt för allsidig matlagning från råvaror och tillhandahåller lagad mat.

Detaljhandel
Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl skyldig att anmäla detta till kommunen där försäljningen bedrivs. Utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.


Här kan du läsa Sorsele kommuns antagna Riktlinjer för tillstånd enligt Alkohollagen.

Den summa du ska betala in beror på vilket tillstånd du söker om och finns angiovet i riktlinjerna. Glöm inte att skriva avsändere på din betalning.