Vårt arbetssätt

Med ett rehabiliterande synsätt och individuella handlingsplaner som utgår från individens intressen, möjligheter och förmåga lägger grunden för insatser. Vår uppgift är att stödja varje individ att se sina egna styrkor och ta vara på dem för att nå ökad självförsörjning.

Arbetsmarknadsenhetens verksamheter
Arbetsmarknadspolitiska program
Feriejobb
Integrationssamordning
Unga till arbete - utbildningskontrakt
Praktiksamordning
Boendestöd - slussverksamhet
Piraten - seconhandbutik/återvinning för arbetsträning

Arbetssätt
I praktik, motiverande och vägledande samtal, samhällsinformation och stöd i att söka arbete ger vi kompetenshöjande insatser.  Vi arbetar med individuella handlingsplaner som följs upp regelbundet för att få ett strukturerat och planerat arbete med individen. Handlingsplanen innehåller aktiviteter som vi tillsammans kommer överens om ökar möjligheterna att nå målet och revideras utifrån vart arbetet leder dig.

 

Styrdokument

Arbetsmarknadspolitiskt program

Värdegrund Sorsele kommun

Handlingsplan mot kränkande särbehandling på AME

Systematiskt brandskyddsarbete AME