"Slussen" - stöd för ungdomar 18 - 21 år

För invandrarungdomar har Sorsele kommun en verksamhet som kallas "Slussen". Verksamheten är främst för unga som bor själva, men även för dem som bor med sin familj. Det övergripande målet med "Slussen" är att öka integrationen i de svenska samhället och att främja ungdomarnas självständighet.

Boendestödet via "Slussen" kan hjälpa till när ungdomarna har behov av att:

- Kontakta myndigheter
- Tyda brev och blanketter
- Läxhjälp
- Stöd i boendet
- Hjälp inför körkort
- Någon att prata med
- Råd om var man ska vända sig i olika frågor

Insatserna i "Slussen" utgår helt och hållet från ungdomarnas individuella behov. Innan ungdom skrivs in i "Slussen" tas ett beslut av socialtjänst om vad stödet ska innehålla. uppföljningar tillsammans med socialsekreterare och ungdom görs regelbundet för att säkra ungdom får det stöd som han/hon behöver.

Senast uppdaterad: 2015-09-18
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson