Välkommen till Arbetsmarknadsenheten!

-- Dimma bild 430 storlek n.jpg

Sorsele kommun ser ett stort värde i att få fler personer i arbete och att bidra till den framtida kompetensförsörjningen i hela kommunen. Alla insatser ska främja mångfald och integration. Arbetsmarknadsenheten hjälper personer som av olika anledningar har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Vårat ansvar är att samordna kommunens engagemang i arbetsmarknadsåtgärder via samarbete med bland annat Arbetsförmedling, försäkringskassa, Socialtjänsten, privata företag, föreningar, studieförbund och andra ideella organisationer.

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Uppdaterad av: Krister Börjesson