Slutrapport Visit Gold of Lapland

Nu är slutrapporten i EU-projektet "Visit Gold of Lapland" godkänd och vi vill gärna dela med oss av de erfarenheter som gjorts i projektet.

Projektet Visit Gold of Lapland startades 1 januari 2011 och pågick sedan under 4 år. Vid uppstarten var Gold of Lappland en företags ägd ekonomisk förening som samlade ca 80 medlemsföretag. Under projekttiden har föreningen vuxit och medlemsantalet ör nu 95 företag och föreningar.

Under projektperioden har det arbetats för att skapa högre igenkänning för varumärket Gold of Lapland och dess innehåll. Man kan idag se att områdets attraktivitet har ökat och varumärket har stärkts. Gold of Lapland är den destination som ökat mest i hela Västerbotten under 2014.

Här kan du ta del av hela rapporten