Destination Capacity Building in Swedish Lapland

-- EUROPEISKA UNIONEN (Europeiska regionala utvecklingsfonden, vänster...)

Tillsammans med sexton andra kommuner och destinationsbolaget i Swedish Lapalnd driver Sorsele Kommun ett offensivt strukturfondsprojekt, kallat Destination Capacity Building in Swedish Lapland.

Detta projekt siktar på fördubblad besöksnäring till 2020.

Projektet drivs under 2,5 års tid, fram till årsskiftet 2017/2018.

Destination Capacity Building, förkortat DCB, är inriktat på små och medelstora företag och fokuserar på tre insatsområden:

- Destinationsutveckling

- Affärs- och produktutveckling

- Marknadsutveckling

Målgruppen är företag som vill framåt på den internationella marknaden!

Håll dej uppdaterad genom att ta del av våra nyhetsbrev som du finner i externa länkar till höger.