Tillväxtstrategi för Sorsele - Ekonomisk och hållbar tillväxt för alla!

Sorsele kommuns lokala utvecklingsstrategi (LUS) fastslogs av kommunfullmäktige 27 november 2014. Strategins syfte och målsättning är att vägleda verksamheterna i utvecklingsarbetet, samt att fungera som ett verktyg för att kunna söka projektmedel ur internationella, nationella och regionala fonder och program.

Upplägg och innehåll harmonierar med Europa 2020 strategin, såväl som Västerbottens Regionala utvecklingsstrategi (RUS). De utvecklingsinsatser och projekt som drivs i Sorsele, såväl som i resten av Europa, ska bidra till ekonomisk, hållbar tillväxt för alla!  

Strategin delas in i sex områden; 

  • Samhällen som inkluderar och utvecklar
  • Strukturer för innovation
  • Miljödriven utveckling
  • Investeringar i utbildning och kompetens
  • Platsbaserad näringslivsutveckling
  • En tillgänglig och utåtriktad region

Under varje område specificeras insatser som vi i Sorsele sett som särskilt viktiga utifrån den Regionala strategin (skrivna i stora bokstäver i strategin). I flera fall finns även kommentarer inskrivna, med små bokstäver, utifrån de samtal som förts vid framtagande av strategin (inom kommunens samlade förvaltning, politiker och från dialogträffar i Ammarnäs, Gargnäs och Sorsele tätort).

Arbetet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier har pågått i hela Region 8 (inlandskommunerna i Västerbotten) för att därefter kunna samhandla i gemensamma projekt, sprungna ur våra lokala behov och prioriteringar.

Klicka här så kan du ta del av strategin