Fritidstomter i Ammarnäs

Kommunen har ett antal fritidstomter i Ammarnäs till försäljning;

Lediga tomter

Yta

Pris

 Per m2

Ammarnäs 2:274

650 m2

   162 500 kr

  250 kr

 

 

 

 

Ammarnäs 2:282

650 m2

   182 000 kr

  280 kr

Samtliga tomter har vatten- och avloppsanslutning vilket ingår i ovanstående priser.

Karta över området

Senast uppdaterad: 2017-04-21
Uppdaterad av: Magnus Öberg