Finansiering

Det är viktigt att finna rätt finansiering för att företaget ska kunna utvecklas. Behöver du hjälp med finansiering av ditt företag så har både Swedbank och Handelsbanken lokalkontor i kommunen. Utöver banker finns många andra aktörer som är med och finansierar företag och dess utveckling. Exempel på några är:

ALMI Företagspartner AB

Företagsrådgivning och finansiering via lån till investeringar och utveckling av ditt företag.

Läs mer om vad ALMI har att erbjuda i denna länk.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse för att främja företag med tillväxtambitioner i bl.a. Västerbotten. De erbjuder flexibla topplån för nyetableringar, utveckling och expansion i ett nära samarbete med bland annat banker och riskkapitalbolag.

Läs mer om vad Norrlandsfonden har att erbjuda i denna länk.

Kreditgarantiföreningen norr

Kreditgarantiföreningen Norr's affärside för att hjälpa små och medelstora företag är att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att underlätta finansieringen av medlemmars investeringar och kapitalbehov. Det görs genom att ställa säkerheter, i form av borgen, vid upplåning hos bank eller andra Kreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kreditverksamhet. Affärsmodell präglas av Enkelhet, Smidighet, Snabbhet. Med deras garantier kan du få lättare finansiering från bankerna.

Läs mer om vad Kreditgarantiföreningen norr har att erbjuda i denna länk.

Garga Group

Riktar in sig på tydligt nischade, högteknologiska företag, men är intresserade där det finns en bra affärsidé, en stark drivkraft och som har – eller kan få – en intressant marknadsposition.

Läs mer om vad Garga Group har att erbjuda i denna länk

Senast uppdaterad: 2016-05-09
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson