Regionalpolitiskt stöd

Länsstyrelsen beslutar om regionalpolitiska stöd såsom regionalt bidrag till företagsutveckling och stöd till kommersiell service. Tillväxtverket ska främja utvecklingskraft i alla delar av landet och verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Länsstyrelsens företagsstöd

Vi på näringslivskontoret vet vilka olika typer av företagsstöd, bidrag som finns och vilka krav man ska uppfylla för att få dem. Länsstyrelsen kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till investeringar i bland annat maskiner, inventarier, byggnationer, marknadsföring och produktutveckling. Länsstyrelsen hanterar även regionalpolitiskt stöd till kommersiell service vad gäller servicebidrag, investeringsbidrag och hemsändningsbidrag. Vi på näringslivskontoret fungerar som Länsstyrelsens förlängda arm ute i kommunerna.

Läs mer om bidragen på länsstyrelsens hemsida, via denna länk.

Exempel på ett stöd är:

Mikrobidrag till nystartade företag

Regionalt bidrag till företagsutveckling av mindre omfattning, så kallat mikrobidrag, får lämnas med högst 50 procent av investeringskostnaden för mindre investeringar där utgifterna uppgår till högst 60 000 kr.

Läs mer om Länsstyrelsens företagsstöd i länk.

Tillväxtverket

Beslutar om bl. annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd vilka syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling.

Läs mer på Tillväxtverkets via denna länk

Jordbruksverket

För dig som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden. Här söker du ex. jordbrukarstöd, marknadsstöd etc.

Lär mer om Jordbruksverkets stöd i denna länk. 

Sametinget

För dig som driver företagsamhet inom samiska näringar finns även möjlighet att söka företags- och utvecklingsstöd hos sametinget.

Läs mer om stöden på Sametingets hemsida i denna länk. 

Arbetsförmedlingens starta-eget-bidrag

Hos arbetsförmedlingen kan du bland annat få hjälp med starta-eget-bidrag.

Läs mer om arbetsförmedlingen i denna länk.

Senast uppdaterad: 2016-05-09
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson