Produktutveckling

Utveckling av nya produkter/tjänster? Ta kontakt med Näringslivsenheten eller med någon av våra regionala aktörer inom innovationsutveckling!

Arctic Business Incubator        

Riktar sig mot att utveckla entreprenörer och innovativa affärsidéer till lönsamma internationella tillväxtbolag.

Läs mer om ABI i denna länk

LTU Business AB

Erbjuder samarbeten mellan ditt företag och studenter, industridoktorander och forskare för att öka företagets konkurrenskraft, samt utbildningar och program

Läs mer om LTU Business AB i denna länk

IUC Västerbotten

Industriellt utvecklingscentrum som ingår i ett nationellt nätverk med syfte att identifiera hinder för tillväxt för små- och medelstora företag och genom olika medel undanröja dessa.

Lär mer om IUC Västerbotten AB i denna länk

Senast uppdaterad: 2016-05-09
Uppdaterad av: Josephine Gabrielsson