Kompakttraktor säljes!

Sorsele kommun, Gatukontoret avyttrar 1 st kompakttraktor, Belos 1300 D, genom anbudsförfarande.

Årsmodell okänd, troligtvis 80-talare, startar.

Saknar batteri, säljes i befintligt skick.

Traktorn finns på gatukontoret för påseende.

Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 2016-11-11 klockan 12.00.

Anbud skickas till:

Sorsele kommun
Gatukontoret

924 81 SORSELE

OBS! Märk kuvertet "Anbud kompakttraktor"

-- Traktor.jpg

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund