Tillväxt i Sorsele

Näringslivet är småskaligt men brett och rymmer företag alltifrån prospektering till högteknologi. Andelen unga och i synnerhet kvinnliga företagare är jämförelsevis hög. Den pågående etableringen av biltestindustrin och gruvnäringen har både skapat framtidstro och gett positiva effekter inom kommunens övriga branscher.

Ett väl utbyggt bredbandsnät via fiber gör att nya marknader och nätverk utvecklas och fler tjänsteföretag kan också drivas på distans. Inom data- och elektronikbranschen förväntas en stark utveckling bl.a. tack vare den utbyggnad som skett av det digitala nätet.

Turismen har stor potential och utvecklas positivt tack vare ökad kompetens och samarbete och i takt med att många av de stora natur- och kulturvärdena görs tillgängliga.

Runt rennäringen, som är uppbyggd kring samebyarna Ran och Gran, har även ett flertal företag vuxit upp inom turismen och inom vidareförädling av egna produkter.

I kommunen finns ett flertal nischade företag, som producerar livsmedel och trävaror med mycket gott renommé både nationellt och internationellt.

Kommunen ställer upp och stöttar företagare som vill etablera sig eller utveckla. Beslutsvägarna är korta vare sig det gäller lokaler, industrimark, utbildningar eller olika slag av samarbetsinsatser.

Funderar du över lediga lokaler eller tomter ta kontakt med Tillväxtchef Elin Bergarp - se kontaktruta.

Nyheter

  • Tillväxtcheck!

    2017-06-19 | Kvinnor som äger och driver företag, samt företagande kvinnor och män som är födda utanför Norden och som bott i Sverige i tio år eller kortare, SE HIT - ni kan söka denna check om ni har ett mikroföretag, upp till nio anställda.
  • Inbjudan till informationsträff om regionala bidrag från Länsstyrelsen

    2017-05-05 | Välkommen att lyssna på Länsstyrelsens olika stödmöjligheter för företag och föreningar. Ni kan söka stöd för att utveckla ert företag och för att skapa en attraktiv livsmiljö på landsbygden.
  • Sök tillväxtcheck och jämnställdhetscheck

    2017-03-27 | Länsstyrelsen inför två nya checkar i Västerbotten för att främja underrepresenterande grupper. En "Jämställdhetscheck" och en "Tillväxtcheck". Dessa kan nu sökas av små och medelstora företag i länet.