Välkommen till Sorsele kommun

 • VINDELÄLVSSTAFETTEN och BIKE VINDELÄLVEN 30 juni

  2017-06-28 | Välkommen till stafettloppet och cykeltävlingen med start vid Hembygdsgården i Sorsele kl. 09.00 för löpare och kl. 10.30 för cyklister.
 • Öppettider sommaren 2017

  2017-06-27 | Perioden 3 juli - 4 augusti är kommunhuset öppet måndag - fredag klockan 08.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00.
 • Inackorderingstillägg

  2017-06-26 | OBS! Kom ihåg att ansöka om inackorderingstillägg för läsåret 2017/2018. Ansökan måste göras inför varje läsår.

  Ansökan ska vara inlämnad senast 30 november 2017.
 • Juktån tillgängliggörs!

  2017-06-22 | Sandselehöjderna vind vill uppmärksamma en förening i Sorsele kommun vars insatser kommer allmänheten till nytta. Juktåns mellersta fiskevårdsområde har som mål att öka tillgängligheten för alla fiskare.
 • Är du intresserad av att jobba inom barnomsorgen?

  2017-06-22 | Komvux och barnomsorgen i Sorsele ordnar tillsammans en basutbildning för blivande barnskötare.
 • Nya öppettider på Piraten

  2017-06-21 | Från och med 1 juli 2017 gäller nya öppettider på Piraten:

  Måndag - fredag klockan 13:00 - 16:30
 • Tillväxtcheck!

  2017-06-19 | Kvinnor som äger och driver företag, samt företagande kvinnor och män som är födda utanför Norden och som bott i Sverige i tio år eller kortare, SE HIT - ni kan söka denna check om ni har ett mikroföretag, upp till nio anställda.