ÅVC Sorsele

Ordinarie Öppettider

Normaltider
- Svartliden är öppen och bemannad måndagar 12.00 – 19.00 och fredag 09.00 – 15.30.

 

Personal visar er tillrätta och hjälper er med sorteringen om det behövs.

 

Vid återvinningscentralen finns även den mellanlagringsstation som används för att mellanlagra brännbart hushållsavfall som ska vidare till förbränning.

 

Var?

Anläggningen finns tre kilometer nordöst om Sorsele tätort efter E45 mot Arvidsjaur. Här är en kartskiss över området och efter den finns en beskrivning över vad containrarna ska innehålla.

-- kartskiss

 

1. Metall
2. Tidningar
3. Wellpapp
4. Pappersförpackningar 
5. Elfragg

6. Trä
7.  Brännbart
8.  Brännbart
9.  Brännbart
10. Deponi

 

Det är numera förbjudet att lägga brännbart avfall på deponi. Det betyder att det inte längre är möjligt att slänga osorterat avfall, men i gengäld är Återvinningscentralen numera bemannad, så man kan få tips om hur man ska sortera.

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralerna i Sorsele, Gargnäs och Ammarnäs.

Grovavfall ska vara utsorterat så pass att det går att slänga i respektive container, t. ex. ska ståldetaljer monterat på trä vara demonterat.

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund