SorseleBo AB - en kort presentation

SorseleBo AB är ett helägt kommunalt bolag vars uppgift enligt bolagsordningen "är att äga, uthyra och förvalta hyresbostäder inom Sorsele kommun, samt idka därmed förenlig verksamhet".  

Bolaget äger och förvaltar drygt 200 lägenheter i Sorsele, Blattnicksele och Gargnäs. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige och består av följande personer; 

Lilian Holloway, ordförande
Olov Karlsson, vice ordförande
Fred Stövset
Katarina Lövgren (ersättare)
Bert Efraimsson (ersättare)


 -- SorseleBo   
 

SorseleBo AB

924 81 SORSELE
Org-nr 556629-9664   

Kontakt:
0952-140 00 växel
E-post:
sorselebo@sorsele.se

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund