Regler för bostadsuthyrning

SorseleBo AB har beslutat att följande regler ska gälla för uthyrning av deras bostäder;

Köplacering med prioritet utan inbördes ordning; 

  • Personer som flyttar till kommunen för arbete
  • Personer med särskilda behov för en viss typ av lägenhet, handikappade
  • Personer med stadigvarande arbete
  • Separationer
  • Försäljning av hus

Övriga sökande placeras i annan grupp med lägre prioritering.

Hyresgäster som önskar flytta till annan lägenhet inom beståndet, har en månads uppsägningshyra under förutsättning att den nya lägenheten har högre hyra. 

Prövning
Innan hyresgäst anvisas lägenhet kommer kreditprövning att ske. Kan inte denna göras godkänns inte hyresgästen. 

Tidigare hyresgäst ska vara skuldfri hos SorseleBo AB innan ny bostad kan erhållas.

SorseleBo AB gör den slutliga bedömningen om det kan anses att hyresgästen kan följa de ordningsregler, enligt hyreslagen, som gäller för boende i Sorsele Bo AB:s lägenheter. I vissa fall kan referens till tidigare hyresvärd krävas.


-- SorseleBo   
 

SorseleBo AB

924 81  SORSELE
Org-nr 556629-9664   
0952-140 00 växel
E-post:
sorselebo@sorsele.se   

Senast uppdaterad: 2017-03-13
Uppdaterad av: Jeanette Eklund