Bygga, Bo, Miljö och Räddning

-- Vårsol (Webbanpassad)Att bo i Sorsele innebär bland annat att man har en lugn och trygg boende-miljö med rimliga boendekostnader. Här finns ett bredbandsnät som når de flesta oavsett om man väljer att bo i tätorten eller i någon av kommunens många byar.

Det finns ofta många frågor om att bygga eller bosätta sig i en kommun. Du får svar på dem via länkarna till vänster eller om du tar personlig kontakt för information.

Nyheter

 • Samråd ang detaljplan

  2017-05-09 | Samråd ang detaljplan för Norrsele 1:125, 1:126 mfl fastigheter inom Sorsele tätort.
 • Samhällsbyggnadsnämnden informerar

  2017-04-06 | Du som går i byggtankar - innan ni börjar bygga ta alltid reda på vad som gäller för t ex bygglov, rivningslov, strandskyddsdispenser, anmälan mm.

  Det krävs startbesked från samhällsbyggnadsnämnden innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan. Sanktionsreglerna har skärpts och det kan bli mycket dyrt att påbörja ett bygge utan startbesked.

  Tänk på att lämna in ansökan i god tid före tänkt byggstart.

  Tänker du anlägga enskilt avlopp eller installera en värmepump krävs tillståndsansökan eller en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden. Du måste invänta beslut innan arbetet får påbörjas, tänk på att lämna in ansökan/anmälan i god tid.

  OBS
  För att du ska hinna få bygglov eller startbesked, tillstånd/beslut om avlopp och värmepump, innan sommaren ska ansökan eller anmälan lämnas in senast 26 maj 2017.
 • Upphandling av tjänster och service i Blattnicksele och Gargnäs

  2016-10-28 | Sorsele kommun infodrar anbud på servicetjänster i Blattnicksele och Gargnäs.

  Lokalvård, fastighetsskötsel samt kökstjänst/ekonomibiträde.


  Obs! Sista anbudsdag 2016-11-09