Tobak & Receptfria läkemedel

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn över försäljning av tobak och receptfria läkemedel.

Verksamheten är avgiftsbelagd och kommunfullmäktige har fastställt en taxa.

Senast uppdaterad: 2012-07-26
Uppdaterad av: