OBS OBS - Saknar du bredband eller har för låg hastighet?

den 11 januari 2012 kl 16:50

Det är MYCKET VIKTIGT att så många hushåll som möjligt rapporterar in till Post- och Telestyrelsen (PTS) om tillgången till bredband eller den kapacitet man har på befintlig uppkoppling!!! Rapporteringen är avgörande för hur stort statsbidraget som Västerbottens län och Sorsele kommun får till utbyggnad av bredbandsnätet.

PTS genomför just nu en kartläggning över vilka hushåll som inte har tillgång till bredband eller de som har lägre kapacitet än 1 Mbit/sekund.

Om du inte har tillgång till Internet med minst 1 Mbit/sekund är det viktigt att du registrerar det på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Du hittar mer information på denna sida.