Samråd ang detaljplan

den 25 september 2017 kl 07:15

Samråd ang detaljplan för Norrsele 1:125, 1:126 mfl fastigheter inom Sorsele tätort.

Sorsele kommun och Trafikverket har fört en dialog kring möjligheten att anlägga en rastplats i Sorsele tätort. Rastplatsen och kommunal yta ska samordnas så att det blir en bra integration och helhet. Läs mer nedan.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skritligen meddela oss, med namn, adress och telefonnummer senast 15 oktober 2017.

Samråd sj-plan (pdf)
Planförslag sj-plan (pdf)