Studiestartsstöd

den 21 september 2017 kl 12:49

Är du mellan 25 och 56  år, saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet?

Fr o m 2 juli 2017 kan du ansöka om ett nytt studiebidrag: Studiestartstöd.

Hur mycket kan jag få i studiestartstöd?

Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på 8500 kr per fyra veckor.
Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera, för att i förlängningen få jobb.
Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier. Du kan även studera i långsammare takt, 50 % i 100 veckor eller 75 % i 57 veckor.
Bidraget är något högre än det genomsnittliga aktivitetsstödet men lägre än studiemedlen.

Kan jag få studiestartsstöd?

Du kan få studiestartsstöd om du uppfyller kraven:

- är mellan 25 och 56 år
- har varit anmäld hos Arbetsförmedlingen, i minst sex månader
- har kort tidigare utbildning, ej gymnasiekompetens
- har stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
- inte har haft studiestöd under de senaste tre åren.

Läs mer om studiestarsstöd på CSN:s hemsida

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av studiestartsstödet kan du kontakta studie och yrkesvägledare Karin Ringlöv tel: 0952-142 05 eller utvecklingsledare Pia Brander tel: 0952-143 04.